زیر سیستم طرح های تحقیقاتی

کلیه فرایندهای تحقیقاتی از ارسال طرح تا مرحله حسابداری و پرداخت مالی مربوط به قرارداد، به طور متمرکز در سامانه پژوهشیار قابل انجام است 

bpm-vs-workflow-768x512

سامانه طرح های تحقیقاتی

یكی از فرایندهایی كه در مراكز تحقیقاتی و پژوهشی بسیار مورد توجه است، فرایند طرح های تحقیقاتی است. طرح های تحقیقاتی توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی به این مراكز ارسال می شوند و در صورتی كه سامانه ای برای این فرایند وجود نداشته باشد و فرایندها به صورت دستی انجام شوند، كاربران سامانه اعم از اساتید، دانشجویان و كارشناسان مراكز مربوطه دائما درگیر فرآیندهای كاغذی و سنتی خواهند بود.

یكی از زیر سیستم های كه در پژوهشیار از ابتدای تهیه و تدوین این سامانه بسیار مورد توجه قرار گرفته، زیر سیستم طرح های تحقیقاتی است. این زیر سیستم با داشتن قابلیت های متعددی باعث پویا سازی فرایندها و حذف بسیاری از عملیات های دستی و جایگزینی آن ها با فرایندهای اتوماتیك و الكترونیكی شده است.

در این قسمت از سامانه همانند سایر قسمت های پژوهشیار، روندها، فرم های اطلاعاتی و شروط مربوط به فیلدهای اطلاعاتی به صورت كاملا مبتنی بر وب توسط راهبر سیستم كه می تواند یكی از كارشناسان مركز مربوطه باشد تهیه و تدوین می شود.

وجود زیر سیستم گزارش ساز، سیستم مدیریت مالی و همچنین اتصال به سامانه های حسابداری از عمده ترین وجوه تمایز پژوهشیار با سایر سامانه هاست.

ویژگیهای کلیدی زیر سیستم طرح ها

ساختار نامحدود

قابلیت تعریف هر تعداد بدنه طرح و فعال کردن گردش برای آنها در سامانه

متصل به فرم ساز

بسیاری از فرمها همچون فرمهای داوری را بدون دانش برنامه نویسی طراحی و به سیستم اضافه کنید

متصل به موتور روندساز

روندهای مربوط به سیستم طرح ها توسط موتور تولید گردش کار سامانه قابل تغییر و توسعه است

متصل به موتور فیلد ادیتور

زیر سیستم طرح ها به موتور فیلد ادیتور متصل بوده و کلیه عملیات فیلدی نظیر نوع، طول و یا اجباری بودن و ترتیب فیلدها را به راحت مشخص کرد

متصل به موتور تولید قرارداد

کلیه قراردادها در سامانه توسط راهبر سیستم به صورت کاملا پویا و بدون دانش برنامه نویسی قابل تغییر و تعریف می باشند .

صورتجلسات هوشمند

کلیه صورتجلسات مثل صورتجلسات شوراها قابلیت تعریف، اتصال اتوماتیک به طرح ها و قابلیت تعریف قوانین برای الزام در ارسال صورتجلسه را دارد

اتصال به گزارش ساز

قابلیت تولید گزارشات متنوع بر اساس داده های تعریف شده توسط راهبر سیستم به صورت کاملا پویا

متصل به موتور تولید گواهی

کلیه گواهی های مورد نیاز سامانه طرح ها مثل گواهی داوری، به صورت پویا تولید می شود

عمده ترین امكانات و روندهای سامانه به شرح زیر است

 • ثبت نام مجری طرح در سامانه
 • امکان تغییر پروفایل و اطلاعات شخصی هر كاربر توسط ایشان
 • قابلیت درج و آپلود امضا توسط كاربر
 • امکان ثبت طرح تحقیقاتی در یک قالب واحد، توسط مجری طرح
 • امکان ثبت طرح توسط یك كاربر به عنوان اپراتور و انتقال آن به محیط مجری اصلی

ماهیت فرایندی سامانه طرح ها

 • امکان ارسال به یک یا چند داور به طور همزمان و انجام فرایندهای داوری
 • اعمال داوری و امکان داوری طرح توسط مرکز دانشکده یا دانشگاه
 • اعمال کارشناسی های متنوع  ایجاد گردش های کارشناسی متفاوت، 
 • امکان دریافت یا رد داوری و کارشناسی در سیستم
 • اعمال گردش طرح توسط موتور تولید گردش کار
 • مکاتبات بین سطوح مختلف و به صورت درون سیستمی
 • وجود سامانه هویت سنجی مدرن در سامانه 
 • کارشناسی اخلاق جهت بررسی اخلاقی طرح ها
 • قابلیت تنظیم قرارداد، اعمال نظرات و فرآیندهای مربوط به قرارداد 
 • ارسال گزارشات طرح ها توسط مجریان طرح ها 
 • تجهیز سامانه به پیام رسانی با ایمیل و پیامک 
 • وجود وقایع نگار پیشرفته 
workflow-faqs

با ما در تماس باشید

کارشناسان ما جهت برگزاری جلسه پرزنت و یا مشاوره خرید سامانه شما را راهنمایی می کنند