پژوهشیار، گامی نو در مسیر تحقق شبکه ملی پژوهش

پژوهشیار، سامانه‌ای نوین و جامع، گامی بلند در راستای تحقق شبکه ملی پژوهش محسوب می‌شود. این سامانه با ارائه زیرساخت‌هایی امن و کارآمد، بستری مناسب برای اتصال دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور فراهم می‌آورد.

پژوهشیار امکان انجام همکاری‌های مشترک در قالب پایان‌نامه، رساله و طرح‌های تحقیقاتی را برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فراهم می‌کند. این امر تبادل دانش و تجارب را میان پژوهشگران تسهیل نموده و به ارتقای سطح علمی کشور کمک شایانی می‌کند.

دسترسی به خدمات پژوهشگران و بانک‌های اطلاعاتی در سطح ملی از طریق پژوهشیار، گامی مهم در جهت تحقق شبکه ملی پژوهش به شمار می‌رود. این امر به نوبه خود، موجب تسریع و تسهیل فرایند پژوهش، افزایش بهره‌وری و ارتقای جایگاه علمی کشور در سطح بین‌الملل خواهد شد.

پژوهشیار با ارائه امکانات و مزایای متعدد، به‌عنوان ابزاری کارآمد در مسیر تحقق شبکه ملی پژوهش ایفای نقش می‌کند. استفاده از این سامانه می‌تواند به ارتقای سطح همکاری‌های علمی، تبادل دانش و تجارب میان دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و در نهایت، به پیشرفت علمی کشور کمک شایانی نماید

با ما در تماس باشید

کارشناسان ما جهت برگزاری جلسه پرزنت و یا مشاوره خرید سامانه شما را راهنمایی می کنند