زیر سیستم پایان نامه ها

وجود يك سيستم با قابليت ثبت، ارسال، پیگیری و نظارت بر فعاليت كليه افرادی كه در آن فرآیند دخيل هستند باعث می شود كه علاوه بر تسريع بخشيدن به سرعت انجام فرآيندها، كاربر از كم و كيف انجام كار و همچنين كارهايی كه در زمان لازم بايد انجام دهد مطلع گردد.

Mask-Group-41@2x-min.jpg

سامانه پایان نامه ها

فرآیند ثبت، درخواست و پيگيری پايان نامه ها در دانشگاه ها و مراكز علمی جزو فرآيندهايی است كه افراد زيادی در ارتباط با آن انجام فعاليت می كنند. افرادی همچون اساتيد راهنما، اساتيد مشاور، دانشجويان، كارشناسان پژوهشی و ساير افرادی كه در لايه های مختلف در يك مركز علمی با آن درگير هستند. اين فرايند ها به دليل تعدد افرادی كه در آن دخيل هستند، بعضا فرايندی طولانی دارد.

وجود يك سيستم با قابليت ثبت، ارسال، پيگيری و نظارت بر فعاليت كليه افراديی كه در آن فرآیند دخيل هستند باعث مي شود كه علاوه بر تسريع بخشيدن به سرعت انجام فرآيندها، كاربر از كم و كيف انجام كار و همچنين كارهايي كه در زمان لازم بايد انجام دهد مطلع گردد. همه فرآیندهايي كه انجام می شود در سامانه ثبت و ضبط شده و در هر مرحله می توان كليه فرآیندها را پايش كرد.

ارتباط مستقيم اين سيستم با زير سيستم شوراها باعث می شود تا فرآیند ارسال به اعضاي شورا، ثبت نظرات مربوطه و همچنين ثبت صورتجلسات مرتبط با شورا به صورت كاملا الكترونيكی انجام شده و همگی به پايان نامه مطرح شده در جلسه مربوطه متصل شده و در هر زمان قابل پيگيری و بررسی خواهند داشت.

 عملياتی همچون داوری، سيستم مكاتبات هوشمند داخلی، روندساز و همچنين فيلد اديتور هوشمند از ديگر مواردی است كه در طی فرآیند پايان نامه در سامانه راهبران و كاربران سامانه را در انجام فرآیند كار ياری می دهند.

ویژگیهای کلیدی زیر سیستم پایان نامه ها

ساختار نامحدود

قابلیت تعریف هر تعداد بدنه طرح و فعال کردن گردش برای آنها در سامانه

متصل به فرم ساز

بسیاری از فرم ها همچون فرم های داوری را بدون دانش برنامه نویسی طراحی و به سیستم اضافه کنید

متصل به موتور روندساز

روندهای مربوط به سیستم توسط موتور تولید گردش کار سامانه قابل تغییر و توسعه است

متصل به موتور فیلد ادیتور

زیر سیستم طرح ها به موتور فیلد ادیتور متصل است و کلیه عملیات فیلدی نظیر نوع، طول و یا اجباری بودن و ترتیب فیلدها را می توان به راحتی مشخص کرد

متصل به موتور تولید گواهی

کلیه گواهی های مورد نیاز سامانه طرح ها مثل گواهی داوری، به صورت پویا تولید می شود

صورتجلسات هوشمند

کلیه صورتجلسات مثل صورتجلسات شوراها قابلیت تعریف، اتصال اتوماتیک به طرح ها و قابلیت تعریف قوانین برای الزام در ارسال صورتجلسه را دارد

اتصال به گزارش ساز

قابلیت تولید گزارشات متنوع بر اساس داده های تعریف شده توسط راهبر سیستم به صورت کاملا پویا

book-laptop_combination_online_learning_virtual_repository_digital_library_by_bet_noire_gettyimages_1200x800-100757560-large-1200x640

عمده ترین امكانات و روندهای سامانه به شرح زیر است

 • قابلیت ثبت و ارسال پایان نامه توسط دانشجو يا استاد راهنمای مربوطه به صورت انلاين

  الصاق انواع فايل های ضميمه به پايان نامه

  ثبت اطلاعات تفصيلی پايان نامه همچون اطلاعات همكاران، هزينه­ ها، چكيده و ساير اقلام پايان نامه

  قابليت متصل كردن پايان نامه به طرح منتج از آن

  قابليت اتصال و ثبت مقالات منتج از پايان نامه به آن

ماهیت فرایندی سامانه پایان نامه ها

  • مدیریت انتقال پایان نامه بین دانشکده ها، مراكز و واحدهاي زير مجموعه
  • مدیریت کد پایان نامه و ثبت كد مربوطه به صورت سيستمی در زير سيستم پايان نامه ها
  • مدیریت ويرايش پايان نامه توسط كارشناس مربوطه به صورتی كه قسمت های مختلف پايان نامه توسط كارشناس مربوطه برای كاربر قابل ويرايش می شود.
  • ثبت صورتجلسات در همه لايه های سيستم به صورت هوشمند
  • ارسال پایان نامه به کارشناسان برای کارشناسی و دریافت نظرات آنها
  • ارسال پایان نامه به استاد راهنما و مشاور
  • امکان ارتباط و مکاتبه بین دانشجو و استاد راهنما و مشاور به صورت کاملا سیستمی
  • امکان داوری پایان نامه در صورت نیاز
  • قابلیت بایگانی پایان نامه های راکد
  • قابلیت ارسال پیام سيستمی به کارشناسان توسط كارشناسان و يا مديران سيستم
  • قابلیت ارسال پیام سيستمی و همچنين ارسال پيام توسط سيستم پيامكی به دانشجویان
workflow-faqs

با ما در تماس باشید

جهت برگزاری جلسه پرزنت و یا مشاوره خرید سامانه کارشناسان ما، شما را راهنمایی خواهند کرد.