زیر سیستم مقالات

مقالات یكی از مهمترین المان هایی است كه دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی در خصوص فرایند علم سنجی، ارتقا، تشویق مقالات و سایر زیر سیستم های دانشگاهی از آن ها استفاده می کنند.

What-is-Propulso-And-the-difference-with-the-dissertation-780x405

سامانه مقالات

مقالات یكی از مهمترین المانهایی است كه دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی در خصوص فرایند علم سنجی، ارتقا، تشویق مقالات و سایر زیر سیستم های دانشگاهی از آن ها استفاده می کنند.

مقالات از منابع مختلفی به سامانه پژوهشیار تزریق می شود. اولین روش، خواندن اطلاعات از منابع آنلاین همچون اسكوپوس و منایع علمی دیگر است كه اطلاعات را بر اساس المانهایی همچون researcherID و همچنین Authorid دریافت كرده و می تواند در پروفایل كاربران، بدون این كه افراد اقدام به ثبت مجدد آن ها كنند وارد شود.

این امكان باعث سرعت در فرایند جمع آوری اطلاعات و وجود اطلاعات صحیح و پالایش شده می شود.

سامانه مقالات با داشتن فرایند تشویق مقالات، بانك مقالات، بانك مجلات و همچنین بانك مجلات بلاك شده كه به صورت آنلاین به روز رسانی می شود، می تواند عملكرد كاربران را مدیریت كرده و از ارسال مقالات با منابع نامعتبر جلوگیری كند.

ارتباط سامانه با موتورهای جمع آوری اطلاعات از منابع معتبر، سامانه گزارش ساز و مدیریت گردش كار، از زیر سیستم هایی هستند كه در سامانه مقالات استفاده می شوند.

امکانات سامانه مقالات

 • امکان ارسال مقاله توسط کاربر
 • بررسی مقاله و تعیین صحت عملکردی آن
 • انتساب تاییدیه به مقاله و ثبت میزان امتیاز مقاله
 • محاسبه میزان امتیاز مقاله توسط سامانه
 • اطلاع رسانی تاییدیه به مقاله به کاربر ارسال کننده
 • ایجاد بانك اطلاعاتی نشریات معتبر
 • امکان داوری و کارشناسی مقاله
 • خروجی مقالات در سامانه و انتقال به رزومه علمی افراد
 • وجود داشبوردهای مدیریتی جهت مشاهده و بررسی کل سامانه در یک نگاه
 • ثبت مقاله در بانک مقالات سامانه و تایید مشاهده مقاله مربوطه در وب سایت دانشگاه یا پژوهشگاه مربوطه
 • فراخوانی اطلاعات مقاله توسط  DOI و PMID به صورت بر خط و بدون نیاز به ثبت اطلاعات توسط کاربر سیستم
 • امکان دریافت پروفایل فرد از سامانه Scopus و دریافت آنلاین اطلاعات مقالات چاپ شده در نشریات معتبر
 • امکان دریافت مقالات بر اساسaffeliation  دانشکاه یا پژوهشكده و انتقال آن به بانک مقالات
 •  
download (2)

با ما در تماس باشید

کارشناسان ما جهت برگزاری جلسه پرزنت و یا مشاوره خرید سامانه، شما را راهنمایی می کنند