پژوهانه

پژوهانه اعتبار مالی تخصیص داده شده به مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها می باشد که مبلغ آن هر سال بر اساس آیین نامه ای که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصویب می شود، تعیین می گردد.

پژوهانه

پژوهانه اعتبار مالی تخصیص داده شده به مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها می باشد که مبلغ آن هر سال بر اساس آیین نامه ای که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصویب می شود، تعیین می گردد. این امر با هدف ارتقای کیفیت پژوهش های اساتید و رساله های دانشجویان در جهت نیازهای اساسی کشور، گسترش تولید و حل مشکلات کشور، تحقق اهداف و نیازهای کشور و.. به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اختصاص داده می شود. اما تخصیص این بودجه به پژوهشگران یک سازمان نیازمند مدیریت دقیق می باشد که پژوهشیار این امر را در زیرسیستم پژوهانه تسهیل نموده است و امکان برنامه ریزی، رصد و مدیریت دقیق را فراهم آورده است. پژوهانه پژوهشیار این امکان را فراهم می کند که بر اساس فعالیت پژوهشگران به آن ها گرنت پژوهشی تعلق گیرد. در پژوهانه شما این امکان را دارید تا بر اساس امتیازهایی که توسط کارنامه محاسبه می شود مبلغ اعتبار برای پژوهشگر در سال یا دوسالانه را محاسبه کنید. در پژوهانه بعد از مشخص شدن میزان اعتبار برای هر پژوهشگر، پژوهشگران می توانند از این اعتبار خود در ثبت و ارسال طرح ها استفاده کنند.

امکانات سیستم پژوهانه

  • تعریف فعالیت های مورد نیاز پژوهشی برای دادن اعتبار به پژوهشگران
  • هماهنگ نمودن امتیاز هر فعالیت در سیستم بر اساس فرمول ها و آیین نامه ها
  • محاسبه آنلاین و خودکار امتیازها و تایید یا ویرایش توسط ادمین یا کارشناس مربوطه
  • محاسبه اعتبار دوسالانه و یا سالانه بر اساس امتیازهای آورده شده
  • گزارش و رصد امتیاز ها و فعالیت ها پژوهشگران
  • مشاهده آنلاین پژوهانه فعلی و سال قبل
  • دیدن اعتبار کل و اعتبار باقی مانده سازمان
  • امکان مشاهده فعالیت ها، امتیازات و اعتبار پژوهشی هر پژوهشگر

با ما در تماس باشید

کارشناسان ما جهت برگزاری جلسه پرزنت و یا مشاوره خرید سامانه شما را راهنمایی می کنند