پژوهانه

حمایت از تحقیقات اساتید و دانشجویان برای نیل به اهداف ملی

پژوهانه به عنوان ابزاری کارآمد، اعتبارات مالی را به مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها تخصیص می‌دهد. مبلغ این اعتبارات هر ساله بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود، تعیین می‌گردد.

پژوهانه

پژوهانه اعتبار مالی تخصیص داده شده به مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها می باشد که مبلغ آن هر سال بر اساس آیین نامه ای که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصویب می شود، تعیین می گردد. این امر با هدف ارتقای کیفیت پژوهش های اساتید و رساله های دانشجویان در جهت نیازهای اساسی کشور، گسترش تولید و حل مشکلات کشور، تحقق اهداف و نیازهای کشور و.. به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اختصاص داده می شود. اما تخصیص این بودجه به پژوهشگران یک سازمان نیازمند مدیریت دقیق می باشد که پژوهشیار این امر را در زیرسیستم پژوهانه تسهیل نموده است و امکان برنامه ریزی، رصد و مدیریت دقیق را فراهم آورده است. پژوهانه به عنوان ابزاری کارآمد، اعتبارات مالی را به مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها تخصیص می‌دهد. مبلغ این اعتبارات هر ساله بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود، تعیین می‌گردد. هدف از این طرح، ارتقای کیفیت تحقیقات اساتید و رساله‌های دانشجویان در راستای نیازهای اساسی کشور، گسترش تولید علم و حل مشکلات ملی، تحقق اهداف و نیازهای کشور و ... است. مدیریت دقیق این اعتبارات برای تخصیص به پژوهشگران در هر سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است. سامانه پژوهشیار با ارائه زیر سیستم پژوهانه، این فرایند را تسهیل می‌بخشد و امکان برنامه‌ریزی، رصد و مدیریت دقیق این اعتبارات را فراهم می‌کند. پژوهانه پژوهشیار بر اساس فعالیت‌های پژوهشگران، گرنت‌های پژوهشی به آنها اختصاص می‌دهد. در این سامانه، با استفاده از سیستم امتیازدهی کارنامه، مبلغ اعتبار هر پژوهشگر برای یک یا دو سال آینده محاسبه می‌شود. پس از تعیین میزان اعتبار، پژوهشگران می‌توانند از آن برای ثبت و ارسال طرح‌های پژوهشی خود استفاده کنند. با استفاده از پژوهانه پژوهشیار، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها می‌توانند به طور موثرتری از منابع مالی خود برای ارتقای کیفیت تحقیقات و نیل به اهداف ملی بهره‌مند شوند.

امکانات سیستم پژوهانه

  • تعریف فعالیت های مورد نیاز پژوهشی برای دادن اعتبار به پژوهشگران
  • هماهنگ نمودن امتیاز هر فعالیت در سیستم بر اساس فرمول ها و آیین نامه ها
  • محاسبه آنلاین و خودکار امتیازها و تایید یا ویرایش توسط ادمین یا کارشناس مربوطه
  • محاسبه اعتبار دوسالانه و یا سالانه بر اساس امتیازهای آورده شده
  • گزارش و رصد امتیاز ها و فعالیت ها پژوهشگران
  • مشاهده آنلاین پژوهانه فعلی و سال قبل
  • دیدن اعتبار کل و اعتبار باقی مانده سازمان
  • امکان مشاهده فعالیت ها، امتیازات و اعتبار پژوهشی هر پژوهشگر

با ما در تماس باشید

کارشناسان ما جهت برگزاری جلسه پرزنت و یا مشاوره خرید سامانه شما را راهنمایی می کنند