ارتقا اعضای هیات علمی

فرآيند ارتقا اعضای هيات علمي جدای پيچيده بودن و مدارك فراوانی كه برای ارتقا بايد جمع آوری و ارسال شود، فرايندی زمان بر است. مدارك فيزيكی مربوط به ارتقا بسيار زياد بوده و اين مدارك بايد در كار گروه های مختلف بررسی شود.

ارتقا اعضای هیات علمی

فرآيند ارتقا اعضای هيات علمی جدای از پيچيده بودن و مدارك فراوانی كه برای ارتقا بايد جمع آوری و ارسال شود، فرايندی زمان بر است. مدارك فيزيكی مربوط به ارتقا بسيار زياد بوده و اين مدارك بايد در كار گروه های مختلف بررسی شود. پروسه جمع آوری اطلاعات و انجام فرايند آن به صورت سيستمی باعث می شود تا عضو هيات علمي مدارك خود را به مرور در سيستم ثبت و ضبط كند و در زمان لازم آن ها را به مركز موبوطه ارسال كنند. فرايند بررسی و امتياز دهی به اين اطلاعات با دسته بندی پنج گانه سوابق خدمتی و تحصيلي، فعاليت هاي فرهنگی، فعاليت هاي آموزشی، فعاليت های پژوهشی، فعاليت های علمی و اجرایی تقسيم و انجام می شود. در زیر سیستم رزومه علمی اعضای هیات علمی و همچنین ارتقاء اعضای هیات علمی، کلیه المانهای روزمه پژوهشگران طبق استاندارد مربوط به وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان تهیه و تدوین شده و مواردی همچون کتاب، مقالات، اختراعات، اکتشافات و... در سامانه دیده شده و می توان در سامانه آن را به زیر سیستم ارتقاء اعضای هیات علمی جهت امتیاز دهی ارسال کرد. يك سری از اطلاعات از ساير زير سيستم ها همچون زير سيستم طرح ها در اين قسمت بارگذاری می شود و بقيه گزينه ها از طريق ساير سامانه ها و همچنين ثبت اطلاعات توسط پژوهشگر تكميل می شود. وجود گزينه هایی همچون فرم ساز ، فيلد اديتور و گزارش ساز در كنار اين زير سيستم باعث می شود كه كليه نیازهای كاربران در سامانه مرتفع گردد.

امکانات سیستم ارتقا اعضای هیات علمی

 • سوابق خدمتی
 • سوابق تحصیلی دانشگاهی
 • مقالات
 • اختراع
 • اکتشاف
 • انجام فعالیت برای اولین بار در ایران
 • گرنت داخلی یا بین ­المللی مرتبط با حوزه تخصصی
 • داوری و نظارت بر فعالیت­ های پژوهشی
 • کسب جوایز پژوهشی
 • متن کامل خلاصه شرکت در مجامع علمی و بین­ المللی
 • کمیت تدریس
 • سرپرستی پایان­ نامه ­ها
 • کسب جوایز آموزشی و پژوهشی
 • کارگاه­ ها و دوره­ های آموزشی و پژوهشی
 • فعالیت ­های دانش­ پژوهشی و آموزشی
 • فعالیت­ های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی(1)
 • فعالیت ­های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی(2)
 • مدیر مسئولی، سردبیری، عضویت در هیات تحریریه نشریه­ های علمی معتبر و ریاست قطب­ های علمی کشور
 • عضویت در یکی از هسته های قطب­ های علمی رسمی کشور
 • عضویت در شوراهای پارک مراکز رشد
 • دبیری همایش­ های علمی در سطوح ملی، منطقه­ ای و بین المللی
 • ایفای مسئولیت در قوای سه ­گانه
 • شرکت در شوراها، کارگروه ­ها، کمیته ها، هیات­ ها و کمیسیون­ های رسمی
 • فعالیت های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی(3)
 • کسب جوایز فرهنگی
 • کارگاه ­های دانش ­افزایی و توانمند­سازی
 • اطلاعات ارتقا
 • مداخل چاپ شده در دانش­نامه ­ها، دایره المعارف و فرهنگ ­ها
 • گزارش ­های علمی طرح­ های پژوهشی و فناوری داخلی/خارجی
 • اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبی و فلسفی چاپ شده
 • کرسی ­های نظریه پردازی
 • حضور و مشارکت فعال و تمام وقت در فعالیت­ های علمی- اجرایی
 • برپایی نمایشگاه­ ها، اردوها یا سایر فعالیت ­های فوق برنامه پژوهشی، فناوری، آموزشی، فرهنگی، هنری و مدیریت اجرایی
 • طراحی و راه ­اندازی آزمایشگاه­ ها و کارگاه­ های تخصصی
 • همکاری موثر در تاسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، موسسه­ های آموزش عالی معتبر و ریاست قطب­ های علمی کشور
 • عضویت در یکی از هسته­ های قطب­ های علمی رسمی کشور/هیات مدیره و بازرسی انجمن­ های علمی
 • ایجاد رشته ­های جدید و میان رشته­ ای با رویکرد رفع نیازهای اساسی کشور و ترویج کارآفرینی
 • راهبری پروژه­ های بزرگ تحقیقاتی بین رشته­ای(مدیریت پروژه) با تایید شورای پژوهشی موسسه
 • طراحی، تدوین و اجرای برنامه­ ها و فعالیت­ ها با هدف افزایش کارآیی و اثربخشی نظام آموزش مالی
 • طراحی سوال آزمون­ های سراسری
 • طراحی سوال آزمون­ های جامع منطقه­ ای و درون دانشگاهی
 • تدوین کتاب به شیوه گردآوری
 • تدوین مجموعه مقالات همایش ­های علمی معتبر
 • ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی با تایید مدیر موسسه

با ما در تماس باشید

جهت برگزاری جلسه جهت پرزنت و یا مشاوره خرید سامانه کارشناسان ما ، شما را راهنمایی خواهند کرد