امضای مجازی

ممکن است بعد از تشکیل جلسه، نوشتن و تهیه صورتجلسه از یک طرف و گرفتن امضاء از اعضای حاضر در جلسه و تایید آن از طرف دیگر، سختی هایی را برای اعضاء و ساب ادمین ها بوجود آورد.

جهت برطرف نمودن این مشکل، در سامانه پژوهشیار اعضای حاضر در جلسات بعد از تشکیل جلسه و تهیه صورتجلسه، این امکان را خواهند داشت تا صورتجلسه را از طریق پژوهشیار تایید و امضا نمایند. برای این کار تنها داشتن یک ارتباط اینترنتی کافی می باشد.

امضای مجازی

ممکن است بعد از تشکیل جلسه، نوشتن و تهیه صورتجلسه از یک طرف و گرفتن امضاء از اعضای حاضر در جلسه و تایید آن از طرف دیگر، سختی هایی را برای اعضاء و ساب ادمین ها بوجود آورد. جهت برطرف نمودن این مشکل، در سامانه پژوهشیار اعضای حاضر در جلسات بعد از تشکیل جلسه و تهیه صورتجلسه، این امکان را خواهند داشت تا صورتجلسه را از طریق پژوهشیار تایید و امضا نمایند. برای این کار تنها داشتن یک ارتباط اینترنتی کافی می باشد. امضا و تایید صورتجلسه در سامانه پژوهشیار چند ویژگی متمایز دارد: امکان امضا و تایید صورتجلسه بدون نیاز به ورود به سامانه پژوهشیار توسط پژوهشیار بدون ورود! امضا و تایید صورتجلسه در هرجا تنها با داشتن یک ارتباط اینترنتی امضا و تایید صورتجلسه در هرجا بدون نیاز به کامپیوتر، لپ تاپ، تلفن هوشمند پیشرفته، تبلت و ...

پیش نیازهای امضای مجازی

  • به منظور تایید و امضاء در سامانه پژوهشیار، تنها یک پیش نیاز وجود دارد تا بتوانید  برای همیشه امکان تایید و امضاء برای عضو محترم شورا فراهم آورید و پیش شرط آن این است که فایل امضای اعضاء در پروفایل کاربری بارگذاری شده باشد.

    ممکن است این سوال مطرح شود که در مراکز مختلف(مستقل و غیر مستقل) گردش کار تایید صورت جلسات و مراحل آن متفاوت می باشد. آیا مشکلی ایجاد نمی شود؟ جواب این سوال خیر است. گردش و نوع مرکز تغییر یا تفاوتی را در چگونگی ارسال صورتجلسه به اعضای شورا و تایید و امضاء آن ایجاد نمی کند و شما می توانید در بازه زمانی مورد نظر خود، صورتجلسه را به اعضاء ارسال نمایید.

    در این زیر سیستم قابلیت هایی زیادی وجود دارد نظیر امکان مشاهده لیست تمام صورتجلسات و صورتجلسات ارسالی به معاونت،قابلیت ارسال  صورتجلسه به اعضای حاضر در جلسه، قابلیت ارسال توضیحات برای اعضای شورا و...  اما در ادامه به بررسی مهمترین ویژگی این ماژول یعنی "امضا سریع با پژوهشیار بدون ورود" خواهیم پرداخت

     

روند امضای مجازی

ارسال پیامک اطلاع رسانی

ارسال پیامک اطلاع رسانی

لینک ارسالی به کاربر علاوه بر اطلاع رسانی ، لینک ورود بدون رمز داشته که کاربر با کلیک روی آن میتواند وارد سامانه جهت تایید و امضای صورتجلسات شود 

ورود به سامانه

ورود به سامانه

 اجرای لینک پژوهشیار بدون ورود! همانگونه که در شکل زیر مشاهده می کنید، وارد صفحه پژوهشیار بدون ورود صورتجلسه خواهید شد.

در صفحه پژوهشیار بدون ورود! دو امکان سریع دارید:

  1. نمایش و چاپ: مشاهده صورتجلسه تنظیم شده
  2. تایید صورتجلسه: جهت تایید و امضای صورتجلسه.
تایید صورتجلسه یا داوری یا ...

تایید صورتجلسه یا داوری یا ...

با انتخاب گزینه "بله انجام شود"، صورتجلسه توسط شما تایید می شود و امضای شما در صورتجلسه درج خواهد شد.

با ما در تماس باشید

کارشناسان مجموعه جهت برگزاری جلسه پرزنت و یا مشاوره خرید سامانه شما را راهنمایی می کنند