گزارشات

چگونه امتیاز مقاله بین نویسندگان مقاله تقسیم می شود؟

امتیازدهی برای اعضای هیات علمی دانشگاه و اساتید متفاوت از افرادی است که قصد شرکت درمصاحبه را دارند.

امتیازدهی برای اعضای هیات علمی دانشگاه و اساتید متفاوت از افرادی است که قصد شرکت درمصاحبه را دارند. در مصاحبه دکتری بیشتر بر تعداد مقالات تأکید می‌شود. البته تعداد کم و محدودی از دانشگاه ها به جایگاه فرد در مقاله توجه دارند. در امتیازبندی اعضای هیئت علمی یا انتخاب دانشجوی نمونه و مواردی مانند آن، ترتیب نفرات در بخش نویسندگان مقاله نقشی اساسی دارد

امتیاز دهی در دانشگاههای مختلف متفاوت است اما می توان بصورت کلی از جدول زیر استفاده کرد:

تعداد نویسندگان سهم هر کدام از نویسندگان مجموع ضریب
نویسنده اول سایر نویسندگان
یک نویسنده ۱۰۰% ۱۰۰%
دو نویسنده ۹۰% ۶۰% ۱۵۰%
سه نویسنده ۸۰% هرکدام ۵۰% ۱۸۰%
چهار نویسنده ۷۰% هر کدام ۴۰% ۱۹۰%
پنج نویسنده ۶۰% هر کدام ۳۰% ۱۷۰%
بیشتر از پنج نویسنده ۵۰% ۱۲۵% تقسیم بر هر کدام ۱۷۵%

نکته مهم که بهتر است در اینجا بدانید این است آیا امتیاز نویسنده مسئول یا راهبر و نویسنده اول یکی است؟

معمولا اکثر دانشجویان در مورد امتیاز بین نویسنده اول و مسئول ( راهبر ) اشتباه می کنند و آنها را یکی می دانند و باید به تفاوت نویسنده مسئول و نویسنده اول دقت کرد:

نویسنده اول به عنوان مسئول اصلی مقاله درنظرگرفته می شود و از جایگاه بالایی در بین اسامی دیگر نویسندگان برخورداراست. نویسنده مسئول به عنوان رابط بین نویسندگان مقاله ومجله عمل می کند. توجه داشته باشید که نویسنده مسئول یا راهبر حتماً مدیر پروژه یا از ارکان اصلی پژوهش نیست.

 

برای کسب بیشترین امتیاز، ترتیب اسامی نویسندگان چگونه باشد؟

هرچه تعداد نویسندگان مقالات ISI بیشتر باشد، امتیاز کمتری به نویسندگان مقاله ISI می رسد. بنابراین برای کسب بیشترین امتیاز، بهتر از تعداد اعضا و نویسندگان کمتر باشد. البته گاهی محققان و دانشمندان بزرگ هم، به صورت گروهی فعالیت می کنند و مقاله ارائه می دهند.

بسیاری از مقالات تعداد مولفان بیش از یک نفر است و معمولاً در یک مقاله یک مولف اصلی اسامی همکاران پژوهشی خود را به عنوان مولفان یک مقاله وارد می‌کند. سوال اینجاست که معمولاً در مصاحبه‌های علمی و ارزیابی رزومه فرد مقالاتی که بیش از یک مولف دارند چگونه ارزیابی می‌شوند؟

سقف امتیاز دهی به مولفان مقاله به ترتیب اسم اول تا اسم آخر در هر دانشگاه و هر نهاد علمی و مصاحبه‌ها متغیر است اما لازم است بدانید که اسم اول و نویسنده مسئول که مسئول مکاتبات با خوانندگان مقاله و ارتباط با مجلات است بیشترین امتیاز ممکنه را دریافت می‌کنند.
نفر دوم اگر نویسنده مسئول نباشد امتیازی کمتر از نویسنده اول و نویسنده مسئول دریافت می‌کند. فرض کنید سقف امتیاز دهی در یک دانشگاه ۱۰ نمره باشد.  به این ترتیب نفر اول و فردی که نویسنده مسئول است هر دو نمره ۱۰ اخذ می‌کنند. نفر دوم نمره ۸، نفر سوم نمره ۶، نفر چهارم نمره ۴، و نفرات بعدی نمره ۲ اخذ خواهند کرد. مجدد یادآوری می‌کنیم که سقف نمره دهی که در اینجا آن را ۱۰ تعیین نمودیم فرضی است و هر دانشگاه یا نهاد علمی سقف نمره مخصوص به خود را دارد.
در بسیاری از مقالات دیده می‌شود که نویسندگان مقاله ۲ نفر هستند که نفر اول خود را به عنوان نویسنده مسئول نیز معرفی نموده است. بنابراین نفر اول ۱۰ امتیاز و نفر دوم ۸ امتیاز اخذ خواهد نمود. بهتر است زمانیکه دو نفر نویسنده اصلی وجود دارد برای اینکه امتیازات مقاله به شکل مساوی تقسیم شود نفر دوم به عنوان نویسنده مسئول تعیین شود تا هر دو نفر نمره ۱۰ را اخذ نمایند.

 تعیین نفرات اول تا آخر و نویسنده مسئول یقیناً به عهده نویسندگان مقاله و برحسب میزان همکاری آنها انجام می‌شود و مجلات هیچ دخالتی در تعیین ترتیب اسامی و نویسنده مسئول ندارند. چیزی که برای مجلات مهم می‌باشد آن است رزومه مولفان در چه حدی است؟ آیا آنها سابقاً مقاله‌ منتشر شده در یک مجله معتبر را داشته‌اند یا خیر؟ ما ترتیب اسامی و تعیین نویسنده مسئول برای مجلات اهمیتی ندارد. 

در مثال دیگر فرض کنید دو نفر نویسنده اصلی به همراه ۴ نفر همکار پژوهشی در شکل گیری یک مقاله نقش داشته‌اند. در اینجا برای اینکه عدالت در تقسیم امتیاز مقاله بین دو نفر اصلی رعایت گردد پیشنهاد می‌شود یکی از پژوهشگران اصلی به عنوان نام اول و نویسنده دوم به عنوان نام آخر درج شود و علاوه بر آن امتیاز نویسنده مسئول هم به وی داده شود. در اینجا هرچند نویسنده اصلی دوم به عنوان نام آخر مطرح می‌شود اما چون نویسنده مسئول به عهده اوست امتیاز اصلی را اخذ می‌کند. نام ۴ نفر دیگر نیز به ترتیب میزان همکاری آنها به عنوان نام دوم، نام سوم، نام چهارم و نام پنجم ذکر می‌گردد و نام ششم هم در این مثال نویسنده مسئول خواهد بود. بنابراین، تعیین نویسنده مسئول می‌تواند حقوق معنوی دو نویسنده اصلی را به صورت مساوی تضمین نماید. اما در نظر داشته باشید که نام اول در هر مقاله به عنوان فردی تلقی می‌شود که بیشترین نقش و دخالت را در فرآیند پژوهش داشته است.

 

 

Pin It