مقاله SCOPUS چیست؟

اسکوپوس اواخر سال ۲۰۰۴ از سوی الزویر (ناشر هلندی) راه اندازی شد و خیلی زود به معتبرترین پایگاهای اطلاعاتی تبدیل شد. پایگاه استنادی اسکوپوس برای هر نویسنده مقاله یک پروفایل شخصی در نظر می گیرد و اطلاعات مهم آنها را در آن به نمایش در می آورد. مانند affiliationوابستگی به دانشگاه یا موسسات دیگر، تعداد آثار چاپ شده و اطلاعات کتابشناسی آن ها، مراجع و تعداد آرشیوهای که هریک از مقالات دریافت کرده است. شناسه H-INDEX را برای نوسینده حساب می‌کند. می‌توان دریافت که هر مقاله در این مجموعه، چند بار توسط سایر مقالات مورد استناد و ارجاع قرار گرفته است که این خود شاخصی برای تعیین کیفیت مقاله است.

اعتبار مجلات اسکوپوس (Scopus)

نمره Q یا Quartile Score در حقیقت برای رتبه بندی مجلات اسکوپوس بکار برده می شود و بر اساس هر طبقه یا category که مجلات در آن قرار دارند امتیازی بین Q1 تا Q4 برای مقالات در نظر گرفته می شود. Quartile Scores از یک تا ۴ متغیر است. در حقیقت Quartile Scores امتیاز عملکردی هرمجله در category خود به شمار می رود.  داشتن نمره بین Q1 تا Q4 حاکی از ارزش خاص آن مجله است. که Q1 بهترین نوع و بالاترین رتبه را دارد و Q4 کمترین رتبه را به خود تخصیص می دهد.

Q1. نشان دهنده این است که مجله جزء ۲۵ درصد صدر یک طبقه یا category  قرار دارد.

Q2. نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانی یعنی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد یک category  قرار دارد.

Q3. نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانه به سمت پایین یعنی بین ۵۰ تا ۷۵ درصد یک category  قرار دارد.

Q4. نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه پایین یعنی جزء ۲۵ درصد انتهایی  یک category قرار دارد.

معمولا در بسیاری از ارزشیابی ها مجلات Q1و Q2 به عنوان مجلات پرامتیاز به شمار می روند و متقاضیانی که قصد پذیرشAdmission) یا (Apply از دانشگاه های خارجی را دارند باید در این دسته از مجلات مقالات خود را چاپ کنند.

دامنه مطالب مجلات SCOPUS

دامنه مطالب پایگاه اطلاعاتی SCOPUS بسیار گسترده می باشد و در تمامی رشته های فنی  Technical، پزشکی  Medical ، علوم اجتماعی  Social Sciences ، ادبیات  literature ، هنر  Art، علوم انسانی Humanities و غیره مقالات علمی را به چاپ می رسانند.